FinTech w opiece medycznej

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 2 kwietnia 2021
ikona autora biały

W większości krajów proces opłacania ubezpieczenia zdrowotnego jest nie tylko kosztowny, lecz także skomplikowany, stresujący i czasochłonny. Ponadto pomimo płacenia określonych składek na służbę zdrowia wiele podmiotów nie ma jej zagwarantowanej na satysfakcjonującym poziomie. 

Problemem są nie tylko wygórowane ceny leków na receptę, lecz również to, że konsumenci opieki zdrowotnej muszą poruszać się po niejasnych i wadliwych systemach płatności. Systemy te nie tylko przytłaczają obecnych użytkowników, lecz również zniechęcają nowych konsumentów do szukania odpowiedniego dla siebie zasięgu.

Relacja między konsumentem opieki zdrowotnej, a jego finansowaniem opieki zdrowotnej nie powinna - i nie musi - być tak napięta. Ponieważ usługi zdrowotne stają się coraz bardziej cyfrowe, otwiera się przed firmami więcej możliwości przeprowadzania interwencji opartych na danych, które mogą zmodernizować i ożywić cały sektor opieki medycznej. 

Wdrażanie nowych technologii do medycyny 

Fintech, to technologia finansowa, która wprowadza nowe i ulepszone modele cyfrowych usług finansowych do przestrzeni opieki zdrowotnej. Firmy fintech wykorzystują potężne innowacje blockchain, sztuczną inteligencję i digitalizację, celem wyeliminowania nieefektywności i luki w metodach płatności sektora opieki medycznej. Samym założeniem FinTechu w tym wypadku jest usprawnienie  przepływu informacji i pieniędzy między pacjentami a dostawcami. Wynikiem takiego działania będzie oszczędność czasu i wysiłku wielu osób. Obecnie tworzone są np.:
- Mobilne zdrowotne rachunki oszczędnościowe,
-nisko oprocentowane pożyczki,
- przekazy pieniężne wykorzystywane specjalnie na potrzeby opieki zdrowotnej. 
Jest to tylko kilka przykładów tego, jak nowoczesne technologie mogą zwiększać dostępność i przystępność cenową opieki zdrowotnej dla populacji o niskich i średnich dochodach, do których w innym przypadku byłoby trudno dotrzeć. Oprócz samego przepływu kapitału technologie skupiają się również na gromadzeniu i przepływie informacji o zdrowiu 

wszystkich użytkowników aplikacji. Takie dane dzięki m.in. technologii blockchain są szybciej przekazywane pomiędzy placówkami medycznymi, a także gwarantują większe bezpieczeństwo ich przechowywania. 

FinTech w medycynie USA

Centers for Disease Control and Prevention, to amerykańska agencja, która zajmuje się zapobieganiem wielu chorób (w tym zakaźnych). W chwili obecnej jej głównym celem jest walka z COVID-19, a nowoczesne technologie pomagają w jej w nadzorowaniu przebiegu pandemii, a także gromadzeniu informacji w tym zakresie. 

Platformy fintech oparte na Blockchain, takie jak GemOS zapewniają sieciom opieki zdrowotnej wspólną infrastrukturę cyfrową, dzięki której udostępnianie danych jest bardziej niezawodne i bezpieczne. Ta wspólna baza wiedzy może zostać rozszerzona o narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak DreamQuark, które wykorzystują algorytmy do automatyzacji przetwarzania danych i generowania odpowiednich zaleceń. Maksymalizując wiedzę kliniczną i możliwości podejmowania decyzji przez lekarzy i firmy ubezpieczeniowe.
Twórcy nowoczesnych aplikacji starają dotrzeć się do szpitali klinicznych, konsumentów, a także wszelkich podmiotów, które współtworzą sektor opieki medycznej. Aplikacje pomagają w realizacji płatności za usługi medyczne, a także dostosowują różne opcje rozliczeń tj. kredytowanie, płatności ratalne itd. Jako przykład takich aplikacji można podać firmę “Simplee”, która pozwala na śledzenie swoich płatności za zabiegi medyczne, kontrolę wydatków, analizę kosztów, a także informację o płatnościach na składki medyczne wykonywane przez pracodawców. 

W chwili obecnej kładzie się coraz większy nacisk na zaangażowanie pacjentów do kontroli własnych problemów w opiece medycznej. Nie powinno zatem dziwić, że powstają aplikację, które pomagają przypominać o ważnych zabiegach, terminie płatności, a także rozliczać się z wykonanych usług. Dzięki nim pacjenci mają większą świadomość i przejrzystość tego, jak ich ubezpieczenie zdrowotne i kapitał są przekazywane. 

FinTech w medycynie światowej 

Pomijając problemy opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych, to są kraje zagraniczne, gdzie związek między słabym finansowaniem opieki zdrowotnej, a słabymi wynikami zdrowotnymi staje się jeszcze bardziej widoczny. Jako przykład można podać Azję Południowo-Wschodnią, gdzie rosnące koszty opieki zdrowotnej spowodowały, że dochody gospodarstw domowych 65 milionów ludzi znalazły się poniżej granicy ubóstwa. Niestety ta liczba co roku rośnie. W związku z powyższym kraje azjatyckie planują wdrożenie platform fintech, które mają wspomóc pracę partnerstw publiczno-prywatnych i dotrzeć do pacjentów, którzy ich najbardziej potrzebują. Fintech w służbie zdrowia jest granicą z wieloma możliwościami ulepszeń - dlatego warto śledzić jego trajektorię.

Publiczna opieka medyczna w Polsce, a FinTech

W chwili obecnej publiczna służba zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Pandemia COVID pokazuje, że jeszcze trudniej dostać się do lekarzy, niż było to możliwe do momentu jej wybuchy. Wśród problemów publicznej opieki medycznej w Polsce znajdziemy: 

  1. Niskie wydatki na służbę zdrowia - Polska przeznacza ułamek kwoty PKB na wydatki związane z opieką medyczną. Celem wskazania problemu tego sektora warto powołać się na raport OECD, który wskazywał, że Polska jest na 31 miejscu w UE (na 36 krajów) pod względem relacji wydatków na służbę zdrowia. Lepiej od nas stała tylko Łotwa i Rumunia. 
  2. Gwarantowane świadczenia - niskie wydatki nie oznaczają wcale braku świadczeń. Okazuje się, że jest zbyt mało wydatków na świadczenia, które gwarantuje Państwo. Oznacza to, że mniej wkładamy do puli, a więcej możemy z niej wybrać. Taki deficyt doprowadza do momentu w którym składki nie starczą na pokrycie usług gwarantowanych przez państwo. Niniejsza sytuacja doprowadza do ogromnych kolejek i długich terminów oczekiwań na zabieg. Polacy muszą czekać w kolejce średnio około 3 miesiące na bardziej skomplikowany zabieg. Zdarza się również, że czas oczekiwania wynosi nawet kilka lat. 
  3. Brak kadry - w chwili obecnej ogromnym problemem jest brak specjalistów. Posiadamy starzejącą się kadrę, która niebawem odejdzie na emeryturę, natomiast nie widzimy rozwiązania tego problemu. 
  4. Zaniedbanie w profilaktyce chorób - profilaktyka w zapobieganiu chorób wyraża się przez badania kontrolne, a także nabywanie wiedzy samemu odnośnie podstawowych przyczyn powstawania chorób. Bardzo rzadko można spotkać ludzi, którzy kontaktują się z lekarzem celem ustalenia np. właściwej diety, skonsultowania przebiegu badań cytologicznych itd. 
  5. Źle zarządzane placówki - mamy deficyt lekarzy i pielęgniarek, jednak posiadamy jednocześnie nadmiar budynków. Szacuje się, że posiadamy dwukrotnie więcej szpitali (w przeliczeniu na milion mieszkańców) niż Szwajcaria i USA. Budynki generują koszty, które można przeznaczyć na sprzęt medyczny, kadrę i inne bolączki systemu zdrowia. 


Analizując powyższe problemy warto zastanowić się, czy FinTech nie jest w stanie zmniejszyć ich dolegliwość. Aplikacje w postaci e-lekarza, który pomoże nam dobrać leki na grypę, e-recepta, to początki nowych technologii w medycynie w Polsce. Oczywiście nie są one w stanie zastąpić lekarza w poważnych przypadkach, jednak mogą pomóc w rozładowaniu kolejek, gdyż łatwe przypadki będą analizowane z domu - w wersji online.
Aplikacje FinTech i sztuczna inteligencja będą mogły na podstawie uzyskanych odpowiedzi z ankiety, a także własnych badań domowych wydać trafną diagnozę. Takie rozwiązanie może pomóc w redukcji problemu związanego z brakiem kadry.
Profilaktyka medyczna również może skorzystać na branży FinTech. Już powstają aplikacje medyczne i dietetyczne, które na podstawie naszej wagi, pomiarów oraz badań krwi są w stanie ułożyć nam jadłospis i zapobiegać w leczeniu chorób wynikających z otyłości. 

Bezapelacyjnie problemem jest również biurokratyzacja szpitali. Być może technologia blockchain i jej zdecentralizowana forma przechowywania informacji pomoże w rozwiązaniu gromadzenia/przekazywania/wykorzystywania danych w sektorze medycznym. 

FinTech w psychiatrii

Istnieje sektor medycyny, który stwarza wiele problemów, które mogą zostać rozwiązane przez nowoczesne technologie. Osoby, które cierpią na zaburzenia psychiczne mogą mieć utrudnione zadanie w zakresie zarządzania finansami. Problemem mogą być płatności rachunków, kontakt z wierzycielami, zapamiętywanie ważnych badań, kontakt z lekarzem itd.

Dostawcy usług finansowych mogliby wykorzystać olbrzymie ilości posiadanych przez siebie informacji na temat naszego zachowania, aby wykryć rzeczy, które mogą być wczesnymi oznakami trudności finansowych. Oprócz tego technologie FinTech mogą pomóc w rozwiązaniu następujących kwestii: 

Codzienne zarządzanie pieniędzmi - problemy ze zdrowiem psychicznym mogą utrudnić ustalenie budżetu i trzymanie się go. Narzędzia te pomogłyby ludziom śledzić wydatki, zachęciły do ​​podjęcia określonych działań i dałyby przestrzeń do przemyślenia zakupów - szczególnie w celu złagodzenia niektórych wydatków kryzysowych, które mógłby wychwycić inteligentny system. 

Produkty wymagające dużej kontroli - dla niektórych osób ustawienie ścieżek i wysyłanie komunikatów „szturchających” nie wystarczy, aby uniknąć problemów w okresach złego stanu zdrowia psychicznego. Niektórym osobom może pomóc zablokowanie niektórych funkcji karty - na przykład, aby w ogóle uniemożliwić im wydawanie pieniędzy w Internecie lub hazard. Jako przykład można również wskazać sytuację, gdzie  osoba, która kupując regularnie alkohol mogłaby popaść w nałóg, a technologia zabroniłaby w tym momencie dokonania zakupu dalszych produktów wysokoprocentowych. Bez wątpienia mogłoby to pomóc w zmniejszaniu problemów związanych z alkoholizmem. 

Sprawdzanie zrozumienia online - Około połowa osób, która cierpi na problemy psychiczne zaciąga zobowiązania nie mając o tym wiedzy. Robią to najczęściej w okresie złego stanu zdrowia psychicznego. Takie osoby w normalnych warunkach nigdy nie brałyby takiego zobowiązania. W chwili obecnej  coraz więcej osób zaciąga kredyty online, gdzie trudniej jest sprawdzić pojmowanie treści przez konsumenta i zapewnić dodatkowe wsparcie w razie potrzeby, a to może być szczególnie problematyczne dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym. Musimy dowiedzieć się, jakie mogą być oznaki kogoś, kto ma trudności ze zrozumieniem online i jak najlepiej wesprzeć go w dokonaniu świadomego wyboru.

Wsparcie ze strony przyjaciół i rodziny - wiele osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym polega na opiekunie, który pomoże im w zarządzaniu finansami. Niestety takie zaufanie wiąże się czasem z zbyt pochopnym udzieleniem wszelkich informacji o swoim stanie majątkowym w tym - wskazanie numeru PIN do karty, przekazanie haseł internetowych i wiele innych. Warto w tym wypadku wdrożyć aplikację, która w sposób bezpieczny pomoże dysponować naszymi środkami opiekunowi prawnemu. 

  Jak widać FinTech może mieć świetne zastosowanie w sektorze opieki medycznej nie tylko publicznej, lecz również prywatnej. Jest kwestią czasu to, w jaki sposób nowe technologie będą wspomagać dbanie o nasze zdrowie, a także rozwój medycyny w Polsce oraz na świecie.

Kategoria wpisu:

Podobne tematy

ICO i STO - nowoczesne rozwiązania do gromadzenia kapitału

W obecnych niepewnych czasach wiele osób poszukuje sposobu do zwiększenia swoich zarobków, przeciwdziałania szkodliwej dla zgromadzonych oszczędności inflacji, czy też rozpoczęcia bądź rozwinięcia własnego projektu. Jednymi z ciekawszych sposobów na ostatni z wymienionych mogą być emisje ICO i STO, czyli coinów i tokenów bezpośrednio powiązanych z tak modnymi aktualnie kryptowalutami, smart kontraktami i blockchainem. Jeśli […]

Co to jest phishing i jak się przed nim uchronić?

Takie działanie polega na wysyłaniu przez osoby atakujące złośliwych e-maili, których celem jest częstokroć wyłudzenie informacji. Niejednokrotnie zależy im na skłonieniu użytkowników do ujawnienia danych finansowych, uwierzytelniających w rozmaitych systemach lub innych poufnych. Phishing jest przykładem socjotechniki - czyli zbioru technik, które oszuści wykorzystują do manipulowania ludzkim zachowaniem. Obejmują fałszerstwo, przeinaczanie i kłamstwo - wszystkie […]

USA reguluje technologię nadzoru i algorytmy

Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) rozpoczęła procedurę mającą na celu uregulowanie technologii nadzoru, algorytmów i bezpieczeństwa danych. #BREAKING: @FTC explores rules cracking down on commercial surveillance and lax data security practices: https://t.co/xnYlPO2dFJ #privacy /1 — FTC (@FTC) August 11, 2022 Agencja opublikowała wstępne zawiadomienie o proponowanych przepisach. Urzędnicy poprosili społeczeństwo o komentarze na temat komercyjnego […]

Współpraca Wise z Plaid daje klientom dostęp do 6000 aplikacji w USA

Wise zawarł umowę open finance z Plaid, aby dać swoim 13 milionom klientów dostęp do tysięcy aplikacji. Z pomocą narzędzia Plaid Core Exchange, klienci są teraz w stanie bezpośrednio połączyć swoje amerykańskie konta Wise z ponad 6000 aplikacji, w tym Venmo, Robinhood, Truebill i Chime. Partnerstwo pozwoli klientom Wise na "wygodne i bezpieczne" przenoszenie pieniędzy […]

Czym jest Rynek Niedźwiedzia i Rynek Byka?

Jeśli chodzi o giełdę, istnieją dwa charakterystyczne wyrazy, które należy wziąć pod uwagę: byk i niedźwiedź. W języku parkietu rynek niedźwiedzia oznacza, że akcje spadają o 20% lub więcej, natomiast hossa (byk) sygnalizuje, że wartości aktywów znacznie wzrastają. Oba te zjawiska są częścią cyklu życia giełdowego, bowiem każdy z nas będzie miał swój udział w […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© FintechPortal.pl 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
star