Browsing: Prawo

Formularz W-8BEN (Certification of Foreign Beneficial Owner Status for U.S. Withholding and Reporting Purposes) jest dokumentem, który poświadcza, że osoba fizyczna, która nie jest obywatelem lub…

Common Reporting Standard (CRS) to standard informacyjny dotyczący Automatycznej Wymiany Informacji (AEOI) obejmującej rachunki finansowe na poziomie globalnym pomiędzy organami podatkowymi, opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej…

KYC czyli inaczej Know Your Customer, to powszechnie znane wytyczne pod hasłem: „znaj swojego klienta” lub „poznaj swojego klienta”. W usługach finansowych KYC to norma, ponieważ…

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) odnosi się do wszystkich polityk i aktów prawnych, które zobowiązują instytucje finansowe do monitorowania swoich klientów w taki sposób, aby zapobiec praniu…