Co to jest eCheck i jak działa?

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 1 lipca 2021
ikona autora biały

Elektroniczny czek to cyfrowa wersja tradycyjnego czeku papierowego, która powoduje, że pieniądze są elektronicznie pobierane z rachunku czekowego płatnika, przesyłane przez sieć ACH, a następnie wpłacane na rachunek czekowy odbiorcy.
Płatności dokonywane są za pomocą sieci „Automated Clearing House” (lub ACH), tj. sieci elektronicznej używanej przez amerykańskie instytucje finansowe. Korzystając z konta sprzedawcy ACH, firma może wypłacać płatności za towary lub usługi bezpośrednio z konta bankowego klienta. Płatność musi zostać zatwierdzona przez klienta poprzez podpisaną umowę, akceptację „warunków umowy” witryny internetowej lub nagraną rozmowę głosową.

Jak płacić eCheckiem?

Elektroniczne przetwarzanie czeków jest podobne do przetwarzania czeków papierowych, ale trwa zdecydowanie krócej. Zamiast ręcznie wypełniać czek papierowy i wysyłać go do firmy, technologia pozwala na realizację tego procesu elektronicznie, oszczędzając zarówno czas, jak i papier. Aby akceptować płatności eCheck, firma musi najpierw uzyskać informacje o kliencie, w tym rodzaj banku i numer konta czekowego. Informacje te można uzyskać online, telefonicznie lub osobiście za pośrednictwem formularza papierowego. Większość firm ma obecnie witryny internetowe i może udostępnić bezpieczną stronę formularza stanowiącego wniosek o uzyskanie wyżej wskazanych informacji o klientach.
W ten sposób, bank sprzedawcy może komunikować się bezpośrednio z bankiem klienta, a następnie, po zweryfikowaniu środków, wykonać polecenie zapłaty za pośrednictwem ACH. Warto wskazać, że corocznie przez ACH przepływa bardzo dużo pieniędzy.

Skala działania ACH

Aby zilustrować rozmiar i skalę ACH, weźmy pod uwagę, że w pierwszym kwartale 2019 roku wolumen sieci ACH wzrósł o więcej 5,8% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 roku. Poniżej wymieniono strony zaangażowane w przetwarzanie płatności czekiem elektronicznym ACH:

 • Inicjator - sprzedawca realizujący eCheck, który inicjuje proces wpłaty bezpośredniej, uzyskując niezbędne informacje od klienta.
 • Bank biznesowy - bank podmiotu inicjującego, zwany również inicjującą instytucją finansową depozytu (ODFI). Bank biznesowy umieszcza wpis ACH na żądanie zleceniodawcy, agreguje płatności od różnych klientów i wysyła je partiami do operatora ACH.
 • Operator ACH - osoba, która sortuje zlecenie funduszu i przelewa środki do banku biznesowego.
 • Bank klienta - instytucja finansowa (RDFI) otrzymująca wniosek, której zadaniem jest sprawdzenie czy środki są dostępne, a w dalszej kolejności obciążenie konta klienta lub uznania konta firmowego.

Podczas gdy w przeszłości publikowanie funduszy ACH zajmowało kilka dni, National Automated Clearinghouse Association (NACHA), które nadzoruje ACH, udostępniło nowe możliwości, które teraz umożliwiają przeprowadzenie procesu w jeden dzień.

Czy ACH i EFT oznaczają to samo co eCheck?

EFT to skrót od „Electronic Funds Transfer”. Ten wszechstronny termin obejmuje wiele rodzajów transferów finansowych, w tym:

 • przelewy bankowe,
 • wpłaty bezpośrednie,
 • elektroniczne wypłaty świadczeń,
 • wypłaty z ACH.

ACH to skrót od „Automated Clearing House”. Jak wspomniano, jest to sieć elektroniczna używana przez instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych, która zapewnia infrastrukturę dla firm przetwarzających płatności.
Najlepszym sposobem wyjaśnienia podobieństw i różnic między ACH, EFT i eCheck jest fakt, że eCheck jest rodzajem elektronicznego transferu środków (EFT), który wykorzystuje sieć Automated Clearing House (ACH) do przetwarzania płatności. W przypadku czeku elektronicznego pieniądze są elektronicznie pobierane z konta płatnika, wysyłane za pośrednictwem sieci ACH do instytucji bankowej odbiorcy, a następnie elektronicznie deponowane na koncie odbiorcy. Odbywa się to podobnie do przetwarzania czeków papierowych, tyle że elektronicznie.

Jakie rodzaje płatności można dokonywać za pomocą czeków elektronicznych?

Z uwagi na to, że handlowcy pokrywają mniejszą opłatę za przetwarzanie płatności eCheck niż za przetwarzanie płatności kartą kredytową, często wybierają ten rodzaj płatności w przypadku drogich pozycji, takich jak czynsz, kredyt hipoteczny, płatności za samochód lub wysokie opłaty miesięczne, takie jak opłaty prawne lub członkostwa fitness.

Czy mogę używać eChecków do płatności cyklicznych?

Płatność eChecki to w rzeczywistości jeden z najpopularniejszych rodzajów płatności cyklicznych. Być może słyszałeś również o terminach „cykliczna płatność ACH” lub „polecenie zapłaty”, które jest tym samym, co powtarzająca się płatność eCheck. Na przykład zarządcy nieruchomości często proszą najemców o wypełnienie okresowego formularza płatności czynszu za pomocą narzędzia eCheck. Daje im to możliwość automatycznego potrącania czynszu z rachunku bieżącego najemcy w określony dzień każdego miesiąca.

Jak długo trwa rozliczenie przy użyciu eCheck?

Proces rozliczania eCheck różni się nieznacznie między dostawcami, więc czas przetwarzania eCheck jest różny. Generalnie środki są weryfikowane w ciągu 24 do 48 godzin od zainicjowania transakcji. Jeśli płatnik ma dostępne środki na swoim rachunku bieżącym, transakcja jest zwykle rozliczana w ciągu trzech do pięciu dni roboczych, a środki są przenoszone na konto odbiorcy.

Jak wysłać płatność eCheck?

Aby wysłać płatność elektroniczną, sprawdź, czy firma lub osoba, do której wysyłasz pieniądze, posiada konto sprzedawcy ACH, ponieważ tylko w ten sposób można korzystać z sieci ACH w celu przyjmowania płatności za pośrednictwem elektronicznego transferu środków.

Inny sposób na dokonanie płatności eCheck

Odbiorca prześle Ci formularz płatności online. Wpisujesz numer konta czekowego i numer rozliczeniowy, a także kwotę płatności. Klikając „Prześlij”, upoważniasz odbiorcę do pobrania kwoty płatności z twojego konta rozliczeniowego. Jeśli potrzebujesz innej opcji, możesz również skonfigurować płatności eCheck przez telefon. Odbiorca zapyta o twoje konto rozliczeniowe i numery rozliczeniowe przez nagrane połączenie telefoniczne. Po kliknięciu „Przetwórz” płatność zostanie pobrana z rachunku bankowego płatnika i zdeponowana na koncie odbiorcy.

Czy eChecki są przetwarzane w weekendy?

Wobec tego, że eChecki polegają na przetwarzaniu transakcji przez instytucje finansowe, większość z nich jest ograniczona do dni roboczych. Twoja płatność zostanie tym samym przetworzona od trzech do pięciu dni roboczych, po dokonaniu autoryzacji transakcji. Jeśli zatem dokonasz płatności w poniedziałek, twoja płatność może zostać rozliczona już w czwartek, z kolei akceptując płatność klienta w piątek, środki mogą pojawić się na twoim koncie firmowym dopiero w środę.

Co się stanie, jeśli eCheck zostanie odrzucony?

W przeciwieństwie do czeków papierowych, osoby płacące za pomocą eCheck na ogół dobrze wiedzą, kiedy pieniądze opuszczą ich konto - w ciągu trzech do pięciu dni roboczych. Środki są zwykle weryfikowane na koncie w ciągu 24 do 48 godzin po autoryzacji płatności. Jeśli nie masz wystarczających środków, twój eCheck „odbije się” jak typowy czek. Żądanie autoryzacji, które potwierdziłeś za pomocą formularza płatności online lub rozmowy telefonicznej, jest twoją obietnicą zapłaty kwoty. Skontaktuj się z firmą, której zapłaciłeś, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych opłat za odrzucony czek, czy są jakieś kary za opóźnienia w płatnościach oraz jak najszybciej skonfiguruj alternatywną metodę płatności.

Jak anulować eCheck?

Jeśli jesteś właścicielem firmy, czasami może zajść potrzeba anulowania eChecku dla swoich klientów, przy czym dokładny proces zależy od używanego systemu płatności i etapu transakcji. Jeśli płatność została już zaksięgowana na twoim koncie, nie możesz anulować czeku elektronicznego i będziesz musiał ustawić zwrot pieniędzy. Natomiast w sytuacji, gdy płatność jest nadal w toku, skontaktuj się z operatorem płatności, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Ile kosztuje transakcja eCheck?

Ceny mogą się różnić w zależności od dostawcy konta sprzedawcy eCheck. Niektóre firmy obsługujące eCheck pobierają wyższą opłatę za transakcję i niższą opłatę miesięczną. Średnia opłata waha się od około 1,50 złotych do 6 złotych za transakcję eCheck.

Jak mogę uzyskać konto handlowca eCheck dla mojej firmy?

Rejestracja w celu uzyskania konta sprzedawcy eCheck lub ACH jest podobna do uzyskania konta sprzedawcy karty kredytowej. Po znalezieniu dostawcy konta sprzedawcy zazwyczaj musisz podać takie informacje, jak:

 • federalny numer identyfikacji podatkowej (EIN),
 • karta w biznesie,
 • szacowane wielkości przetwarzania,
 • inne szczegóły potwierdzające pozycję biznesową.

Podmiot obsługujący płatności lub dostawca konta handlowca przejrzy te informacje w celu ustalenia akceptacji. Należy pamiętać jednak, że zatwierdzenie może zająć nawet kilka dni. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontach sprzedawców, skorzystaj z naszego podręcznego przewodnika.

Jaka jest różnica między czekami elektronicznymi a płatnościami kartą kredytową?

Przetwarzanie eCheck działa nieco inaczej niż przetwarzanie kart kredytowych. Największą różnicą jest to, że eCheck wykorzystuje ACH do przesyłania środków zamiast sieci kart, więc opłaty manipulacyjne są niższe. Co istotne nie ma opłat za wymianę kart kredytowych, za akceptację eCheck. Niewątpliwe należy traktować to jako korzyść, w szczególności dla firm, które akceptują duże lub powtarzające się płatności.

Czy firmy zyskają na echeckach?

Czy akceptacja eCheck może pomóc firmie zwiększyć przychody? Odpowiedź brzmi: tak! Płatności za pomocą czeków elektronicznych pomagają firmom w utrzymaniu płatności, ponieważ numery kont czekowych rzadko zmieniają się tak często, jak numery kart kredytowych, a zatem prawdopodobieństwo przerwania płatności jest stanowczo niższe. Chociaż akceptacja eCheck może być dobra dla każdego rodzaju działalności, typ płatności jest szczególnie odpowiedni dla:

 • Firmy korzystającej z subskrypcji - Od muzyki po członkostwo i subskrypcje czasopism - eCheck sprawia, że ​​powtarzające się płatności automatyczne są łatwe i wygodne dla firm, a przede wszystkim ich klientów. Każda firma korzystająca z modelu opartego na abonamencie, czy to internetowy klub z herbatą miesiąca, czy klub zdrowia z miesięcznymi opłatami, powinien rozważyć płatności czekami elektronicznymi.
 • Firmy internetowej - Firma może jednorazowo sprzedać klientowi swój produkt i nadal czerpać co miesiąc, czasem przez lata korzyści z tego. To najbardziej efektywny model sprzedaży, który eksplodował w internecie w ciągu ostatnich kilku lat.
 • Firmy, która akceptuje duże płatności - Za pomocą ACH i przenosząc środki na eChecks, banki rozmawiają bezpośrednio z innymi bankami. Eliminując pośredników zajmujących się przetwarzaniem płatności kartami kredytowymi, firmy oszczędzają pieniądze, unikając opłat interchange. Jeśli Twoja firma regularnie przetwarza płatności w setkach lub tysiącach dolarów, możesz potencjalnie zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy, akceptując płatności czekiem elektronicznym.

Jakie zabezpieczenia są stosowane przy płatnościach eCheck?

Czeki elektroniczne są z natury bezpieczniejsze niż czeki papierowe. Podlegają one również dodatkowej ochronie konsumentów, zgodnie z rozporządzeniem UE. Wyróżnia się sześć głównych elementów bezpieczeństwa transakcji eCheck:

 • Uwierzytelnianie, czyli proces, w ramach którego dostawca płatności weryfikuje osobę przekazującą informacje o koncie. Uwierzytelnianie zapewnia, że ​​fałszywe informacje dotyczące płatności nie są przesyłane do sprzedawcy.
 • Szyfrowanie, czyli proces „maskowania” poufnych danych, co powoduje, że stają się one niewrażliwe - a tym samym bezużyteczne - w przypadku kradzieży. Szyfrowanie jest wymagane dla wszystkich transakcji ACH, w tym eChecks, które mają miejsce w niezabezpieczonych sieciach elektronicznych.
 • Kryptografia klucza publicznego, czyli część procesu szyfrowania, służąca do szyfrowania danych w celu ochrony ich podczas przesyłania.
 • Podpis cyfrowy, który jest procesem szyfrowania używanym w celu zapewnienia tego, że ​​transakcje eCheck nie mogą być fałszywie zduplikowane.
 • Urzędy certyfikacji, których rolą jest wydawanie certyfikatów cyfrowych, takich jak certyfikat SSL, w celu ochrony informacji, szyfrowania transakcji i umożliwienia bezpiecznej komunikacji.
 • Wykrywanie duplikatów, to strategia wykrywania oszustw, która monitoruje zduplikowane transakcje eCheck i podejrzaną aktywność.

Podobne tematy

Te akcje spadły o kilkadziesiąt procent od swoich rekordów - Czy to czas, aby je kupić?

Przy niepokojących poziomach inflacji i rosnących stopach procentowych, które wprowadzają na rynek niedźwiedzie nastroje, ostatnie miesiące były trudne dla inwestorów skoncentrowanych na technologii, co widać na wykresie indeksu Nasdaq 100. Tymczasem rynki akcji prawdopodobnie pozostaną niestabilne. Jednak silne spółki będą w stanie przetrwać trudne czasy, a obecna seria problemów makroekonomicznych doprowadziła do obniżenia wycen niektórych […]

Inwestowanie w drony - Wszystko, co musisz wiedzieć

W dzisiejszych czasach ogólnej niepewności, kiedy większość konserwatywnych aktywów nie jest w stanie utrzymać swojej wartości, nie mówiąc już o generowaniu zysków, musimy szukać innych, alternatywnych sposobów inwestowania. Jedną z takich okazji może być rynek dronów, który w ostatnich latach znacząco się rozwija, a także przeszedł duże zmiany legislacyjne. W tym artykule przyjrzymy się bliżej […]

Jakie są alternatywy dla ChatGPT? 

Od momentu uruchomienia, ChatGPT stał się popularnym chatbotem opartym na sztucznej inteligencji i opracowanym przez OpenAI. Umożliwia on użytkownikom uzyskiwanie szczegółowych i ludzkich odpowiedzi na różnorodne pytania. ChatGPT nie tylko udostępnia użytkownikom linki, ale także potrafi rozwiązywać skomplikowane problemy i dostarczać zniuansowanych informacji, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki ludzie będą korzystać z wyszukiwarek. […]

Jak korzystać z ChatGPT? 

Do tej pory prawdopodobnie słyszałeś o ChatGPT, prototypie chatbota ogólnego przeznaczenia, na punkcie którego internet ma obecnie obsesję. Szybko stał się dominującym przykładem wpływu treści generowanych przez sztuczną inteligencję w przyszłości, pokazując, jak potężne mogą być te narzędzia. Jest tworzony przez OpenAI, czyli dobrze znanego z opracowania generatora tekstu na obraz DALL-E. Na dzień pisania […]

Programy AI do obrabiania filmów 

Potrzebujesz świetnej, wysokiej jakości filmów, ale brakuje Ci umiejętności lub cierpliwości do edycji? A może uważasz, że programy do edytowania są żmudne i czasochłonne? Dlaczego by zatem nie pozwolić, aby sztuczna inteligencja wykonała za Ciebie te ciężkie zadania? Nie jest tajemnicą, że edycja wideo wymaga wysiłku – od zawsze był to długi i pracochłonny proces. […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© FintechPortal.pl 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
star