Czym są Altcoiny?

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 19 lutego 2021
ikona autora biały

Altcoiny to kryptowaluty inne niż bitcoin. Mają wspólne cechy z bitcoinem, ale znajdą się również i różnice np. niektóre altcoiny używają innego mechanizmu konsensusu do tworzenia bloków lub walidacji transakcji. Zdarza się, że w odróżnieniu od Bitcoina oferują nowe lub dodatkowe możliwości, takie jak inteligentne kontrakty lub niska zmienność cen.

Według stanu na marzec 2021 r. istniało prawie 9000 kryptowalut, przy czym według CoinMarketCap, altcoiny stanowiły ponad 40% całego rynku kryptowalut. Z uwagi na to, że wywodzą się one z bitcoina, ruchy cen altcoinów mają tendencję do naśladowania jego trajektorii. Analitycy twierdzą jednak, że dojrzałość ekosystemów inwestujących w kryptowaluty i rozwój nowych rynków dla tych monet sprawi, że ruchy cen altcoinów będą odbywać się niezależne od sygnałów transakcyjnych bitcoina.

System działania altcoinów

„Altcoin” to połączenie dwóch słów „alt” i „coin”, zawierające wszystkie alternatywy dla bitcoina. Podstawowe ramy dla bitcoina i altcoinów są podobne. W ten sposób współdzielą kod i działają jako systemy peer-to-peer lub jako gigantyczny komputer zdolny do jednoczesnego przetwarzania dużych ilości danych i transakcji. W niektórych przypadkach altcoiny aspirują również do zostania kolejnym bitcoinem, stając się niedrogą metodą transakcji cyfrowych. Ale jest też kilka różnic między tymi dwoma podmiotami. Bitcoin jest jedną z pierwszych iteracji kryptowaluty, a jego filozofia i projekt wyznaczają punkt odniesienia dla rozwoju innych kryptowalut. Jednak jego wdrożenie ma kilka niedociągnięć. Na przykład Proof-of-Work (PoW), mechanizm konsensusu używany do tworzenia bloków, jest energochłonny i czasochłonny. Możliwości inteligentnych kontraktów bitcoina również są ograniczone. Altcoiny poprawiają postrzegane ograniczenia bitcoina, zapewniając sobie przewagę konkurencyjną. Kilka altcoinów wykorzystuje metodę konsensusu Proof-of-Stake (PoS), aby zminimalizować zużycie energii i czas wymagany do tworzenia bloków i walidacji nowych transakcji.
Innym przykładem jest ether, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, która jest używana jako środek płatności za koszty transakcji w inteligentnych kontraktach. Altcoiny odpowiadają również na tradycyjną krytykę bitcoina np. stablecoiny nie wykazują zmienności cen bitcoina, co czyni je idealnymi elementami do codziennych transakcji.
Odróżniając się w ten sposób od bitcoina, altcoiny stworzyły dla siebie rynek. To z kolei przyciągnęło inwestorów, którzy widzą w nich potencjał jako alternatywę dla bitcoina. Inwestorzy oczekują zysków, ponieważ altcoiny zyskują większą stabilność, przyciągają użytkowników i kształtują cenę.

Rodzaje altcoinów

W zależności od ich funkcjonalności i mechanizmów konsensusu, altcoiny występują w różnych dziedzinach i pod różnymi postaciami. Do najważniejszych z nich należy:

  • Górnictwo

Jak sama nazwa wskazuje, altcoiny oparte na górnictwie są wydobywane. Większość altcoinów opartych na kopaniu wykorzystuje Proof-of-Work (PoW) tj. metodę, w której systemy generują nowe monety, rozwiązując trudne problemy i tworząc bloki. Przykładami altcoinów opartych na kopaniu są Litecoin, Monero i Zcash. Większość najlepszych altcoinów na początku 2020 r. należała do kategorii opartej na wydobyciu. Alternatywą dla altcoinów opartych na kopaniu są wstępnie wykopane monety. Takie monety nie są produkowane za pomocą algorytmu, ale są dystrybuowane, zanim zostaną wprowadzone do obrotu na rynkach kryptowalut. Przykładem wstępnie wykopanej monety jest XRP firmy Ripple.

  • Monety stabilne (stablecoiny)

Handel kryptowalutami i ich wykorzystanie były naznaczone zmiennością od momentu uruchomienia. Stablecoiny mają na celu zmniejszenie ogólnej zmienności ceny poprzez powiązanie ich wartości z koszykiem towarów, takich jak waluty fiducjarne, metale szlachetne lub inne kryptowaluty. Koszyk ma działać jako rezerwa do “umorzenia” posiadaczy, jeśli kryptowaluta ulegnie awarii lub napotka problemy. Wahania cen dla stablecoinów nie mają na celu przekroczenia wąskiego zakresu. Facebook’s Diem jest najbardziej znanym przykładem stablecoina - jest to moneta z dolarem. Inne przykłady stablecoinów to USDC i MakerDAO.

  • Tokeny bezpieczeństwa

Tokeny zabezpieczające są podobne do papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na giełdach, z tą różnicą, że mają cyfrowe pochodzenie. Tokeny zabezpieczające przypominają tradycyjne akcje i często obiecują właścicielom kapitał w postaci własności lub wypłaty dywidendy. Perspektywa aprecjacji cen takich tokenów jest główną atrakcją dla inwestorów, którzy w nie inwestują. Tokeny bezpieczeństwa są zazwyczaj oferowane inwestorom poprzez wstępne oferty monet lub ICO.

  • Tokeny użytkowe

Tokeny użytkowe służą do świadczenia usług w sieci np. mogą być używane do kupowania usług lub odkupywania nagród. W przeciwieństwie do tokenów zabezpieczających, tokeny użytkowe nie wypłacają dywidend ani nie są częścią udziałów własnościowych. Filecoin, który służy do zakupu przestrzeni dyskowej w sieci, jest przykładem tokena użytkowego.

Czy na Altcoinach można zarobić?

Rynek altcoinów rozrasta się z dnia na dzień. Liczba altcoinów notowanych na rynkach kryptowalut gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniej dekady i przyciągnęła hordy inwestorów detalicznych, gorączkowo obstawiających ruchy cen w celu zgromadzenia krótkoterminowych zysków. Ale tacy inwestorzy nie mają kapitału niezbędnego do wygenerowania wystarczającej płynności rynku, a to w połączeniu z brakiem regulacji, powoduje zmienność w wycenach altcoinów.
Rozważmy przypadek Ethereum, który osiągnął szczyt 1299,95 USD dnia 12 stycznia 2018 r. Niecały miesiąc później spadł do 597,36 USD, a pod koniec roku cena eteru wyniosła zaledwie 89,52 USD. Altcoin osiągnął rekordową cenę ponad 2000 dolarów dwa lata później, co oznacza, że transakcje czasowe mogą zapewnić inwestorom potencjalnie duże zyski.
Jest jednak jeden problem - rynki kryptowalut nie są jeszcze dostatecznie stabilne. Pomimo kilku prób, nie ma zdefiniowanych kryteriów inwestycyjnych ani wskaźników oceny kryptowalut. W dużej mierze rynek altcoinów jest napędzany przez spekulacje. Istnieje kilka przypadków martwych kryptowalut, które nie uzyskały wystarczającej popularności lub po prostu zniknęły po zebraniu pieniędzy inwestorów.
Wniosek jest prosty. Rynek altcoinów jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą podjąć nadmierne ryzyko działania na nieregulowanym i wschodzącym rynku, który jest podatny na zmienność. Niewątpliwie, wymaga to radzenia sobie ze stresem wynikającym z gwałtownych wahań cen, ale dla takich inwestorów rynki kryptowalut oferują świetne zwroty.

Jakie są zalety altcoinów?

Altcoiny są „lepszymi wersjami” bitcoina, ponieważ mają na celu wyeliminowanie niedociągnięć w/w kryptowaluty. Altcoiny, takie jak stablecoiny, mogą potencjalnie spełnić pierwotną obietnicę bitcoina dotyczącą spokoju w zakresie wykonywania codziennych transakcji. Niektóre altcoiny, takie jak Ethereum Ethereum i XRP Ripple, zyskały już popularność wśród instytucji głównego nurtu, co skutkuje wysokimi wycenami. Inwestorzy mogą wybierać spośród szerokiej gamy altcoinów, które pełnią różne funkcje w gospodarce kryptograficznej.

Jakie są wady altcoinów?

Altcoiny mają mniejszy rynek inwestycyjny w porównaniu do bitcoina. Od kwietnia 2021 r. bitcoin ma 60% udziału w całym rynku kryptowalut. Brak regulacji i zdefiniowanych kryteriów inwestowania oznacza, że ​​rynek altcoinów charakteryzuje się mniejszą liczbą inwestorów i słabą płynnością. W rezultacie ich ceny są bardziej zmienne w porównaniu do bitcoina. Nie zawsze łatwo jest odróżnić różne altcoiny i ich odpowiednie przypadki użycia, co sprawia, że ​​decyzje inwestycyjne są jeszcze trudniejsze i mylące. Jak już wspomniano, istnieje kilka „martwych” altcoinów, które ostatecznie zatopiły dolary inwestorów.

Wczesne przykłady Altcoinów

Najwcześniejszy godny uwagi altcoin tj. Namecoin, był oparty na kodzie bitcoina i używał tego samego algorytmu podczas pracy. Podobnie jak bitcoin, Namecoin jest ograniczony do 21 milionów monet. Wprowadzony w kwietniu 2011 r., Namecoin przede wszystkim odszedł od bitcoina, zmniejszając widoczność domen użytkowników. Namecoin umożliwiał użytkownikom rejestrację i kopanie przy użyciu własnych domen “.bit”, co miało na celu zwiększenie anonimowości i odporności na cenzurę.
Wprowadzony w październiku 2011 r. Litecoin został nazwany „srebrem do złota bitcoina”. Choć jest on zasadniczo podobny kodem i funkcjonalnością do bitcoina, Litecoin różni się od niego na kilka istotnych sposobów, m.in umożliwia częstsze zatwierdzanie transakcji wydobywczych, czy przewiduje również stworzenie w sumie 84 milionów monet — dokładnie czterokrotność limitu 21 milionów monet bitcoina. Niektórzy uważają, że Litecoin może być lepszą inwestycją niż sam bitcoin.

Przyszłość Altcoinów

Dyskusje na temat przyszłości altcoinów, a nawet kryptowalut, mają precedens w okolicznościach, które doprowadziły do ​​emisji dolara federalnego w XIX wieku. W tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych krążyły różne formy i rodzaje walut lokalnych. Każda miała unikalne cechy i była wspierana przez inny instrument finansowy np. certyfikaty złota były zabezpieczone depozytami złota w Skarbie Państwa. Z kolei banknoty amerykańskie, które były wykorzystywane do finansowania wojny secesyjnej, były wspierane przez rząd.
Lokalne banki również emitowały własną walutę, w niektórych przypadkach wspieraną przez fikcyjne rezerwy. Ta wielość walut i instrumentów finansowych odpowiada obecnej sytuacji na rynkach altcoinów. Na dzisiejszych rynkach dostępne są tysiące altcoinów, z których każdy służy innemu celowi i rynkowi.
Obecny stan rzeczy na rynkach altcoinów raczej nie skonsoliduje się w jedną kryptowalutę, ale jest również prawdopodobne, że większość z ponad 1800 altcoinów notowanych na rynkach kryptograficznych nie przetrwa. Rynek altcoinów zjednoczy się wokół kilku altcoinów o silnej użyteczności, które zdominują rynki.
Dla inwestorów, którzy chcą dywersyfikować swoje zasoby na rynkach kryptograficznych, altcoiny są niedrogim sposobem na poszerzenie swoich horyzontów poza bitcoinem. Wzrosty na rynkach kryptowalut przyniosły zwroty, które są wielokrotnością tych, które generuje bitcoin. Ale istnieje ryzyko związane z inwestowaniem w altcoin - między innymi z powodu braku prawnego uregulowania. Dojrzewanie każdego rynku kryptowalut prawdopodobnie wniesie do branży więcej wyrafinowania i kapitału, torując drogę dla regulacji i mniejszej zmienności.

Kategoria wpisu:

Podobne tematy

Złoto na nowych szczytach, jaka będzie jego przyszłość?

Złoto przełamało psychologiczny poziom 2 000 USD! Poszukiwanie bezpiecznej przystani dla kapitału inwestycyjnego to niekończący się proces, w którym pieniądze są przenoszone z jednego aktywa na drugie, w celu utrzymania wartości kapitału, a najlepiej jej zwiększenia. Złoto w ciągu ostatnich 6 miesięcy wykazało się wzorowym wzrostem - cena tego towaru zyskała ponad 24%. W tym […]

Rosnące stopy procentowe zawsze prowadziły do krachu giełdowego

W tej chwili akcje są mniej więcej na plusie. Jak na razie jest to powściągliwy wzrost, ale z czasem może się to zmienić. Wszystko obecnie kręci się wokół ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej. My jednak dziś chcemy się skupić na obecnym cyklu stóp procentowych. I pokazać, co działo się z rynkiem akcji w przeszłości, gdy Fed […]

Swift chwali się wynikami pilotażu blockchaina dla danych z działań korporacyjnych

Międzybankowa kooperatywa Swift z powodzeniem zakończyła swój pilotażowy program działań korporacyjnych oparty na blockchainie, opisując go jako "przekonujące rozwiązanie". Pilotaż - przeprowadzony z sześcioma uczestnikami branży papierów wartościowych, w tym American Century Investments, Citi i Northern Trust - miał na celu zbadanie sposobów zmniejszenia kosztownych ograniczeń związanych z komunikowaniem istotnych wydarzeń korporacyjnych inwestorom. W wyniku […]

Amerykańscy scenarzyści porównują AI do plagiatu

Writers Guild of America East (WGA) stwierdziła, że algorytmy sztucznej inteligencji nie powinny być wykorzystywane do pisania. The WGA’s proposal to regulate use of material produced using artificial intelligence or similar technologies ensures the Companies can’t use AI to undermine writers’ working standards including compensation, residuals, separated rights and credits. #WGAStrong 🧵 1/7 — Writers […]

Te akcje spadły o kilkadziesiąt procent od swoich rekordów - Czy to czas, aby je kupić?

Przy niepokojących poziomach inflacji i rosnących stopach procentowych, które wprowadzają na rynek niedźwiedzie nastroje, ostatnie miesiące były trudne dla inwestorów skoncentrowanych na technologii, co widać na wykresie indeksu Nasdaq 100. Tymczasem rynki akcji prawdopodobnie pozostaną niestabilne. Jednak silne spółki będą w stanie przetrwać trudne czasy, a obecna seria problemów makroekonomicznych doprowadziła do obniżenia wycen niektórych […]
0 0 Głosy
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© FintechPortal.pl 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
star