Co to jest OTC? Handel pozagiełdowy bez tajemnic

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 30 grudnia 2021
ikona autora biały
otc over the counter rynek pozagiełdowy

W tym przewodniku dowiesz się, co to jest OTC (Over-the-Counter), jakie są rodzaje rynków OTC, a także jakie są zalety i wady handlu na tym rynku.

Co to jest OTC (Over-the-Counter)?

OTC (Over-the-Counter) to proces handlu akcjami bezpośrednio pomiędzy dealerem a brokerem (tzw. handel pozagiełdowy). Odbywa się on bez udziału osób trzecich (np. regulatora giełdy).

Dealerzy działają jako animatorzy rynku, ogłaszając ceny sprzedaży i kupna akcji. Oznacza to, że sprzedający i kupujący negocjują za pośrednictwem specjalnych usług notowań między-dealerskich zarządzanych przez OTC Markets Group. Nie poprzez formalne giełdy, takie jak New York Stock Exchange (NYSE).

Na OTC można znaleźć akcje, dłużne papiery wartościowe i instrumenty pochodne, które zazwyczaj nie są przedmiotem obrotu na tradycyjnych giełdach.

Firmy, które są prezentowane na OTC

 • Małe (microcap) spółki, które nie spełniają wymogów giełd papierów wartościowych takich jak NASDAQ i NYSE;
 • Spółki międzynarodowe, które chcą być wprowadzone na amerykański rynek inwestorów;
 • Spółki groszowe (Penny Stock).

Rynki OTC

Spółki prezentowane na OTC Markets Group są podzielone na cztery poziomy w zależności od dostępnych informacji. Poziomy te zostały stworzone dla inwestorów w celu dostarczenia danych o spółkach i ilości publikowanych informacji. Poziomy nie wskazują również na wartość inwestycyjną spółki i nie powinny być interpretowane jako rekomendacja.

OTCQX

Najlepszy rynek OTCQX oferuje przejrzysty i efektywny handel uznanymi, zorientowanymi na inwestorów spółkami amerykańskimi i globalnymi. OTCQX jest swoistym pośrednikiem pomiędzy międzynarodowymi spółkami a amerykańskimi inwestorami: pozwala na prezentację informacji bez rygorystycznych wymogów, aby globalna spółka była notowana na kwalifikowanej międzynarodowej giełdzie papierów wartościowych i przedłożyła list wprowadzający od zatwierdzonego sponsora OTCQX.

W szczególności, akcje groszowe, spółki fasadowe i przedsiębiorstwa w stanie upadłości nigdy nie są przedmiotem obrotu na OTCQX.

OTCQB

OTCQB Venture Market oferuje również przejrzyste informacje o międzynarodowych i amerykańskich spółkach na wczesnym etapie rozwoju lub wzrostu, które nie spełniają jeszcze wymogów OTCQX. Aby być notowanym na OTCQB, spółki powinny dostarczać raporty roczne i przechodzić coroczną weryfikację; ich akcje powinny być sprzedawane po cenie bid minimum 0,01 USD, a spółka nie może być w stanie upadłości.

Pink Market (Różowe Arkusze)

Pink Market (Open Market) zazwyczaj nie wymaga od firm spełnienia żadnych minimalnych kryteriów finansowych i może zawierać szeroką gamę różnego rodzaju korporacji, w tym różnorodne organizacje międzynarodowe, akcje groszowe, spółki fasadowe i przedsiębiorstwa, które mogą nie posiadać żadnych rzeczywistych informacji finansowych.

Szary Rynek

Szary Rynek jest nieoficjalnym rynkiem dla papierów wartościowych, które nie spełniają wymogów innych poziomów. Zazwyczaj nie ma lub jest mało informacji na temat samej firmy lub raportów finansowych. Papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na Szarym Rynku to te, które zostały usunięte z oficjalnego obrotu na giełdach papierów wartościowych lub jeszcze go nie rozpoczęły.


Dlaczego OTC jest ważnym instrumentem?

OTC jest opłacalnym instrumentem zarówno dla inwestorów jak i firm, ponieważ:

 1. Rynki OTC dają możliwość zagranicznym spółkom zaprezentowania się poza ich rynkiem krajowym. Może to prowadzić do zwiększenia płynności i tworzenia wartości, zwłaszcza w odniesieniu do spółek notowanych na OTCQX.
 2. Rynki OTC umożliwiają inwestorom obrót akcjami spółek międzynarodowych oraz obligacjami i niestandardowymi instrumentami pochodnymi.
 3. Niski poziom regulacji i ograniczeń na rynkach OTC zapewnia większą elastyczność uczestnikom. Mogą oni bowiem regulować kontrakty na instrumenty pochodne w celu lepszego uwzględnienia ich ekspozycji na ryzyko.

Ryzyko związane z obrotem pozagiełdowym

Ważne jest, aby zrozumieć, że pomimo atrakcyjnych fundamentów stojących za obrotem pozagiełdowym, występują ryzyka związane z:

 • Braku informacji;
 • Niskich standardów notowań lub ich braku;
 • Ryzyko biznesowe i finansowe.

Plusy i minusy OTC

Zalety

 • Inwestycje firm zagranicznych: Wiele globalnych firm decyduje się na obrót na rynkach pozagiełdowych (np. OTCQX), ponieważ daje im to możliwość zaprezentowania się na amerykańskim rynku inwestorów. Wcześniej firmy te mogły być notowane tylko na NASDAQ lub NYSE, ale proces ten był związany z wysokimi kosztami i surowymi wymogami.
 • Wysoka stopa zwrotu: Akcje notowane na rynkach OTC mogą mieć wysoką zmienność. Może to prowadzić do wyższego zysku w krótkim okresie.

Wady

 • Mniejsza płynność: Podczas handlu akcjami OTC możliwe jest napotkanie sytuacji, w których sprzedaż akcji jest niemożliwa z powodu braku kupujących. W takich przypadkach, inwestorzy mogą znaleźć się z tzw. "założonymi rękami". Odnosi się to do utknięcia z pewną liczbą akcji lub konieczności sprzedaży akcji po niższej cenie niż oczekiwana.
 • Mniejsza przejrzystość: Pomimo faktu, że firmy będące przedmiotem obrotu na OTCQX i OTCQB przechodzą przez wstępne i bieżące wymagania, może być trudno uzyskać pełne informacje na temat tych firm. Dlatego handel na rynkach OTC może wiązać się z pewnym ryzykiem.
 • Ryzyko kontrahenta: Ze względu na fakt, że obrót na rynkach OTC odbywa się za pośrednictwem sieci dealersko-brokerskiej, może to prowadzić do istotnych zagrożeń. Na przykład ryzyka kontrahenta. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, w której strona transakcji na instrumentach pochodnych może nie wywiązać się ze zobowiązania przed wygaśnięciem transakcji. Tym samym nie dokona bieżących i przyszłych płatności wymaganych przez kontrakt.

Podsumowanie

Zagadnienie obrotu na rynkach OTC nie jest jednoznacznie określone, gdyż może wiązać się z pewnym ryzykiem finansowym i biznesowym. Jednocześnie może to być dobra okazja do inwestowania w początkujące firmy lub w międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Ponadto, na rynkach OTC można znaleźć produkty inwestycyjne, które nie są prezentowane na giełdach papierów wartościowych. Są to np. obligacje, instrumenty pochodne, kryptowaluty itp.

Kategoria wpisu:
0 0 Głosy
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© FintechPortal.pl 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
star