Jak AI dba o bezpieczeństwo na lotniskach?

ikona publikacji - ciemny
Opublikowano: 12 grudnia 2022
ikona autora biały
lotnisko

Bezpieczeństwo zawsze było kluczową kwestią na lotniskach. Są stale narażone na niezliczone problemy, od drobnych wypadków po poważne ataki zagrażające życiu. Wymaga to wdrożenia zaawansowanych systemów bezpieczeństwa w celu ograniczenia wszystkich zagrożeń. Wymogi bezpieczeństwa znacznie wzrosły w ostatnich latach, zmuszając porty lotnicze do większej czujności i przyjęcia zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponadto pasażerowie, odwiedzający i personel lotniska oczekują teraz najwyższego poziomu komfortu i łatwości obsługi, co stanowi kolejne wyzwanie dla linii lotniczych. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa terenu lotniska, dążą one również do poprawy efektywności oraz sprawnego i bezproblemowego przebiegu całej operacji. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy zostaną wdrożone technologie nowej generacji, które pomogą portom lotniczym skalować ich infrastrukturę bezpieczeństwa fizycznego i przekazywać informacje zwrotne.

Rozwój AI w rolnictwie 

W ciągu ostatnich kilku lat systemy oparte na sztucznej inteligencji były coraz częściej wdrażane na całym świecie, aby pomóc władzom lotnisk w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem. Według Allied Market Research światowy rynek sztucznej inteligencji lotniczej był wyceniony na 373,6 mln USD w 2020 r. i oczekuje się, że do 2028 r. osiągnie wartość 5 826 mln USD, przy CAGR na poziomie 43,4%. Wynika to z licznych korzyści, jakie rozwiązania AI przynoszą portom lotniczym. W tym artykule badamy, w jaki sposób obiekty lotnicze mogą wykorzystywać technologie sztucznej inteligencji do optymalizacji swojego bezpieczeństwa i ochrony oraz poprawy wydajności operacyjnej.

Optymalizacja świadomości dzięki AI

Kluczowym zadaniem ochrony lotniska jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i personelowi wokół lotniska. Dlatego niezbędny jest niezawodny system nadzoru wideo. Monitorowanie lotnisk jest dużym wyzwaniem, ponieważ są to złożone środowiska, w których każdego dnia przez terminale przechodzą tysiące pasażerów i bagażu. Obszar monitorowania jest również duży, z wieloma terminalami, parkingami, szerokim obwodem oraz wieloma wejściami i wyjściami. Dlatego, aby monitorować cały obiekt, operatorzy muszą widzieć setki kamer przez całą dobę. Ludzkie możliwości nie pozwalają ci tego robić bez zakłóceń i błędów. Operatorzy są nieuważni, przeciążeni i działają nieefektywnie, co prowadzi do pomijania krytycznych zdarzeń, gdzie żaden pracownik nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w odpowiednim czasie. Technologia sztucznej inteligencji pomaga rozwiązać te problemy i zoptymalizować nadzór wideo, dostarczając informacje w czasie rzeczywistym i ostrzegając o zagrożeniach w momencie ich wystąpienia. Pomaga to operatorom szybko skupić się na sytuacjach wymagających natychmiastowej uwagi i krótszych czasów reakcji. Ostatecznie, dzięki bezproblemowej integracji z istniejącymi kamerami, rozwiązania AI, takie jak Scylla, mogą pomóc przekształcić kamery pasywne w aktywne systemy bezpieczeństwa, które mogą identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.

Ochrona obwodowa AI

Lotniska są narażone na ataki ze względu na swoją wielkość, liczne wejścia i tłumy osób. Tłumy ludzi w krytycznych obiektach, takich jak terminale lotniskowe i wieże kontrolne, są narażone na ataki terrorystyczne. Zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi i wykrywanie włamań w czasie rzeczywistym to prawdopodobnie najważniejsze  wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stoją operatorzy portów lotniczych. Ludzie są dość ograniczeni, jeśli chodzi o wykrywanie uzbrojonych osób w tłumie lub oznak działalności terrorystycznej. Dlatego ważne wydarzenia mogą zostać przeoczone. Technologie sztucznej inteligencji mogą pomóc sprostać tym wyzwaniom i wesprzeć wczesną identyfikację zagrożeń. Algorytmy sztucznej inteligencji monitorują cały obszar lotniska 24/7 za pomocą wielu kamer w celu identyfikacji i śledzenia podejrzanych obiektów lub osób. Wysyłaj pracownikom natychmiastowe powiadomienia o naruszeniu dostępu i nietypowym zachowaniu. Dzięki temu są zawsze świadomi włamań i innych zagrożeń na terenie obiektu i natychmiast reagują na zaistniałą sytuację. System pomaga również zarządzać parkingami na lotniskach, łącząc informacje o tablicach rejestracyjnych z informacjami o bilecie ze znacznikiem czasu i wysyłając alerty wideo o wszelkich potencjalnych problemach.

Nieautoryzowana kontrola dostępu dzięki AI

Kontrola dostępu jest integralną częścią bezpieczeństwa lotniska. Zarządzanie dostępem do wrażliwych obszarów, takich jak pasy startowe, wieże kontroli lotów czy hangary, jest ważne. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie pracownikom firm, usługodawcom i wielu dostawcom komercyjnym możliwości wejścia na określone obszary lotniska w określonych godzinach oraz niezakłócony przepływ pasażerów. Jest to zadanie inteligentnych systemów kontroli dostępu zaprojektowanych w celu rozróżniania legalnych i nieautoryzowanych gości. W przeciwieństwie do kart zbliżeniowych, które można zgubić, ukraść lub pożyczyć, biometryczna kontrola dostępu, zwłaszcza rozpoznawanie twarzy, wydaje się być bezpieczniejsza. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego wejścia system powiadamia operatora w czasie rzeczywistym.

Automatyczne wykrywanie FOD

Odłamki ciał obcych (FOD) na pasach startowych lotnisk to dobrze znany problem w przemyśle lotniczym. Elementy opon, kawałki asfaltu, śruby i prawie wszystko, co można znaleźć na pasie startowym, może stanowić ogromne zagrożenie dla samolotu podczas startu i lądowania. Szczątki ciał obcych na lotniskach mogą powodować problemy techniczne, urazy w miejscu pracy, opóźnienia lotów i straty finansowe dla firm. FOD kosztuje światowy przemysł lotniczy prawie 13 miliardów dolarów rocznie. Pas startowy jest ręcznie sprawdzany tylko kilka razy dziennie, co zwiększa ryzyko uszkodzenia samolotu przez FOD. Inteligentne rozwiązania wideo, takie jak Scylla, mogą w tym pomóc, zapewniając ciągłe automatyczne monitorowanie pasów startowych w każdych warunkach pogodowych i wykrywając liczne FOD na lotniskach. Może to znacznie poprawić bezpieczeństwo i efektywność operacji zarządzania naziemnego, zapobiegać zamykaniu pasów startowych i skracać czas przestojów pasów startowych.

Popraw wydajność operacyjną

Niektóre obszary lotniska są często zatłoczone. To nie jest dobre dla portów lotniczych, ponieważ każda minuta zmarnowana w kolejkach negatywnie wpływa na wrażenia z podróży i obciąża finansowo linie lotnicze. W przypadku opóźnienia lotu linia lotnicza musi ponieść koszty zmiany rezerwacji. Lotniska marnują również pieniądze, które pasażerowie mogliby wydać na zakupy lub miejsca rozrywki, gdyby nie musieli czekać w długich kolejkach. Szacuje się, że około 40% światowych przychodów portów lotniczych pochodzi z pozalotniczych strumieni przychodów (60% w przyszłych szacunkach), co pokazuje, że sektor detaliczny stał się ważnym czynnikiem wpływającym na stabilność finansową portów lotniczych. Wykorzystując technologię sztucznej inteligencji, porty lotnicze mogą skrócić czas oczekiwania w kolejce, poprawiając w ten sposób wrażenia pasażerów. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji mogą monitorować i analizować przepływ pieszych przez obiekty lotniskowe, zidentyfikować wzorce tłumu i wąskie gardła, oszacować czas oczekiwania i wykorzystywać te spostrzeżenia do optymalizacji zarządzania kolejkami i tłumem. Porty lotnicze mogą również wykorzystywać dane dotyczące ruchów, zachowań i nawyków pasażerów, aby zapewnić spersonalizowane podejście, na przykład dla pasażerów VIP. Sztuczna inteligencja może znacznie poprawić wydajność urządzeń bezpieczeństwa na lotniskach poprzez automatyzację procesów oraz przyspieszenie i uczynienie odprawy pasażerów bardziej oczywistą, a nawet wchodzenie na pokład samolotu. Dzięki technologii rozpoznawania twarzy pasażerowie nie muszą okazywać paszportu, aby wejść na pokład samolotu. Pasażerowie przechodzą przez kontrolę bezpieczeństwa, ponieważ ich twarze zostały zidentyfikowane i zweryfikowane przez system rozpoznawania twarzy. Skraca to czas potrzebny na kontrole bezpieczeństwa, zmniejsza kolejki i pomaga portom lotniczym zwiększyć wydajność.

Wykrywanie poślizgu

Porty lotnicze nie powinny zapominać o wdrożeniu odpowiednich środków ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i personelu przez cały czas. Statystycznie więcej osób zostaje rannych na lotniskach niż w samolotach. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę liczbę osób pędzących codziennie przez lotnisko. Poślizgnięcia i upadki są jedną z najczęstszych przyczyn obrażeń na lotniskach. Mogą się zdarzyć niemal wszędzie, z powodu źle utrzymanych podłóg, rozlanych płynów lub po prostu dlatego, że śpieszący się pasażerowie potkną się i upadną. Od czasu do czasu zdarzają się również wypadki na rampach. Według Flight Safety Foundation każdego roku na lotniskach dochodzi do około 27 000 wypadków na asfalcie. Oparta na sztucznej inteligencji funkcja analizy wideo zintegrowana z kamerami lotniskowymi może natychmiast wykryć upadek i powiadomić zespoły ds. bezpieczeństwa o incydencie. Otrzymując powiadomienie w odpowiednim czasie, mogą szybko podjąć odpowiednie działania i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych konsekwencji.

Wykryje pozostawiony bez nadzoru i zagubiony bagaż

Technologia sztucznej inteligencji może dokładnie wykrywać bagaż bez opieki w czasie rzeczywistym, co stało się istotną potrzebą personelu ochrony lotniska. Bagaż bez nadzoru może stanowić potencjalne zagrożenie, ponieważ może zawierać materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne towary. Takie incydenty muszą zostać zbadane, co wymaga czasu i powoduje opóźnienia lotów.  Rozwiązania sztucznej inteligencji można wdrażać w celu automatycznego wykrywania przedmiotów, takich jak walizki i torby, które zostały porzucone w niektórych obszarach i nie były przemieszczane przez pewien czas, oraz ostrzegania pracowników ochrony. Możliwe jest nawet wytropienie osoby, która zgubiła bagaż. Kradzieże bagażu to kolejny częsty problem na lotniskach. Jeśli okaże się, że bagaż został skradziony, system sztucznej inteligencji może przeprowadzić kryminalistyczne przeszukanie bagażu i personelu. Operatorzy mogą monitorować aktywność pasażerów przed i po zgłoszonych incydentach, szybko zlokalizować skradzione przedmioty i tropić podejrzanych.

Kontrola termiczna

Na całym świecie miliony ludzi podróżują drogą powietrzną, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i fizycznego. Ponieważ pandemia nadal zagraża zdrowiu pasażerów, lotniska potrzebują solidnej technologii, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się infekcji.

Kamery z obsługą sztucznej inteligencji mogą pomóc sprawdzać pasażerów pod kątem podwyższonej temperatury skóry, sprawdzać dystans społeczny i upewnić się, że ludzie noszą maski, gdy jest to wymagane. Personel ochrony jest ostrzegany, jeśli przepisy nie są przestrzegane. Największą zaletą jest to, że nieinwazyjna kontrola termiczna działa automatycznie, nie powodując żadnych wąskich gardeł i może zaoszczędzić wiele kosztów pracy w porównaniu ze sterowaniem ręcznym. Dzięki temu proces skanowania termicznego jest szybki i łatwy.

Podsumowanie

Obecnie technologia sztucznej inteligencji umożliwia portom lotniczym poprawę bezpieczeństwa i ochrony. Kamery wyposażone w analitykę wideo AI stają się aktywnymi systemami bezpieczeństwa, które mogą identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Służą do optymalizacji świadomości sytuacyjnej i automatycznego reagowania na scenariusze, które mogą wpłynąć na całą pracę lotniska.  Inteligentne wykorzystanie danych zebranych za pomocą analizy wideo AI umożliwia menedżerom lotnisk podejmowanie świadomych decyzji dotyczących optymalizacji operacji lotniskowych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i poprawy obsługi klientów.

Kategoria wpisu:

Podobne tematy

Sztuczna inteligencja: ogromny trend technologiczny czy bańka?

Wprowadzenie ChatGPT przez OpenAI i związany z tym szum sprawiły, że generatywna AI znalazła się na radarze firm venture capital i technologicznych, które chcą zainwestować pieniądze w czasach kryzysu. Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji OpenAI mogą pozornie robić wszystko, od pisania poezji i kodu po tworzenie dzieł sztuki. wywołało wiele emocji w tej dziedzinie. A zarówno […]

Revolut opóźnia wydanie własnej kryptowaluty

Revolut, londyński challenger bank z siedzibą w Londynie, opóźnił uruchomienie swojej natywnej kryptowaluty o nazwie RevCoin. Financial News (FN) poinformował, że upadek giełdy kryptowalut FTX może być głównym powodem, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Revolut opóźnia debiut RevCoin Kryptowaluta miała ujrzeć światło dzienne pod koniec ubiegłego roku, ale plany Revoluta uległy zmianie. Przedłużająca […]

Akcje Google (GOOGL)  - jak inwestować, cena, kurs, wykres, dywidendy, gdzie kupić

Google (Alphabet) to amerykańska firma technologiczna, która zaczynała od produktów i usług w branży internetowej i oprogramowania komputerowego. Dziś jednak jej macki sięgają znacznie dalej i można ją nazwać gigantem technologicznym. Jest właścicielem wielu spółek zależnych, które zajmują się rozwojem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, technologii chmury czy środków służących poprawie ludzkiego zdrowia. W 2009 roku […]

Tysiące użytkowników PayPal ofiarą wycieku danych

Konta 34 942 użytkowników PayPal zostały zhakowane między 2 a 6 grudnia 2022 roku przez nieuprawnione osoby poprzez atak typu credential stuffing. Hakerzy potencjalnie uzyskali dostęp do danych osobowych klientów, w tym ich imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, numeru identyfikacji podatkowej i numeru ubezpieczenia społecznego. Ataki typu credential stuffing mają miejsce, gdy hakerzy próbują […]

Akcje Apple (AAPL) - jak inwestować, cena, kurs, wykres, dywidendy, gdzie kupić

Na świecie jest ponad 600 milionów użytkowników Apple. Posiadają oni około 1,4 miliarda aktywnych urządzeń Apple (iPhone, iPad, iPod, Mac i inne). Same te liczby są niesamowite, a także stawiają Apple w czołówce najbardziej wartościowych firm na świecie (według magazynu Forbes). To oczywiście czyni firmę bardzo interesującą z perspektywy inwestowania w akcje. W tym obszernym […]
© FintechPortal.pl 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
star